Participants


Amler Viktor
Asgerov Elmar
Belov Pavel
Bezriadina Tatiana Vladimirovna
Bezuglov Maxim
Bogatov Nikita Alekseevich
Bolshov Artem
Borisova Polina
Bozarova Gyulnoza Karimzhon
Briukhanov Leonid Aleksandrovich
Burdik Cestmir
Bures Martin
Burylina Ekaterina Andreevna
Das Chitta Ranjan
Dvorak Jakub
Frolova Sofiya Igoryevna
Gahramanov Ilmar
Hnatic Michal
Honkonen Ilja
Honkonen Juha
Jaluvkova Pavlina
Jarina Marina Vadimovna
Kolesnikov Mikhail
Krakovska Aneta
Krivonos Sergey
Krivorol Vyacheslav
Kuznecova Mariya Vasilyevna
Mizisin Lukas
Muhammad Iskandar
Nazmitdinov Rashid
Opichal Antonin
Orlov Pavel
Ovsyannikov Andrey
Pavlovsky Oleg
Pestriakova Elizaveta Alekseevna
Pirogov Stanislav
Podoinitsyn Mikhail
Povolotsky Aleksander
Pudlak Michal
Remecky Richard
Sautkina Sofiya Michaylovna
Savichev Vladimir Igoryevich
Savina Anastasiya Sergeevna
Sereda Pavel
Silantyev Alexey
Smotlacha Jan
Strekalov Dmitriy Evgenyevich
Svoboda Josef
Svozilik Vladislav
Tomashchik Mariya Dmitriyevna
Tursunov Arman
Tyurin Nikolay
Vitulova Kristyna
Vlachopulos Petr
Zadora Anton
Zaigraev Nikita
Zika Martin
Zolotareva Tatiana Artyomovna

© 2022 Department of mathematics, FNSPE, CTU

cestmir.burdik@fjfi.cvut.cz